wtorek, 13 grudnia 2011

Różne - seria dwudziesta ósma

1. Jak nazywała się laska Hermesa ze skrzydłami i opleciona wężami?
Kerykejon lub kaduceusz
2. Ile członków liczy Rada Bezpieczeństwa ONZ?
15
3. W jakim mieście odbywa się wręczanie Oskarów?
W Los Angeles
4. Kto namalował "Patrol powstańczy"?
Maksymilian Gierymski
5. Jak nazywał się syn Kronosa i Rei odpowiedzialny za trzęsienia Ziemi?
Posejdon
6. Pod jakim angielskim skrótem znana jest oenzetowska organizacja do spraw wyżywienia i rolnictwa?
FAO
7. Ile lat trwa kadencja członków Trybunału Konstytucyjnego?
9 lat
8. Czy Islandia jest członkiem Unii Europejskiej?
Nie 
9. Jak się nazywa nauka o społeczeństwie?
Socjologia
10.Związkiem jakiego metalu jest malachit?
Miedzi
11. Jakie są dwie największe wyspy Europy?
Wielka Brytania i Islandia
12. Jak ma na imię mąż Elżbiety II?
Filip
13. Jakie przedmioty trzyma w rękach na warszawskim pomniku Mikołaj Kopernik?
Astrolabium i cyrkiel
14. Jak nazywała się w starożytnym Rzymie inscenizowana bitwa morska?
Naumachia
15. Jakie kolory są na fladze estońskiej?
Niebieski, biały i czarny
16. Który organ wybiera sędziów Trybunału Stanu?
Sejm
17. Jak nazywał się we wrześniu 1939 roku dowódca obrony wybrzeża?
Pułkownik Stanisław Dąbek
18. Kto oprowadzał Dantego po piekle?
Wergiliusz
19. Jak jest inna nazwa fiołka alpejskiego?
Cyklamen
20. Co oznacza łacińskie słowo "filia"?
Córka
21. Kto objął władzę po Kazimierzu Odnowicielu?
Bolesław Śmiały
22. Ile lat Achajowie oblegali Troję?
10
23. Ile strun mają skrzypce?
4
24. Jak nazywa się siedmioramienny świecznik żydowski?
Menora
25. Czym zajmuje się sfragistyka?
Badaniem pieczęci
26. Jaki jest największy bezkręgowiec?
Kałamarnica
27. W jakim kraju leży Locarno?
W Szwajcarii
28. Jak się nazywa zaokrąglenie między ścianą i sufitem lub między dwoma ścianami?
Faseta
29. Jak się nazywa polityka skarbowa państwa polegająca na nakładaniu wysokich podatków?
Fiskalizm
30. Jaką żywicą naciera się włosie smyczków?
Kalafonią

środa, 23 listopada 2011

Pomóżcie zwierzętom!

To ważne!
Sytuacja jest tragiczna. Zapadła decyzja o likwidacji schroniska w Józefowie, 600 psów i 30 kotów ma być UŚPIONYCH! Błagam was rozpowszechniajcie te wiadomość. Może ktoś wziąłby na dom tymczasowy jakiegoś zwierzaka. Będziemy tez zbierać karmę, pieniądze na hoteliki, by choć trochę ich uratować Artur Starosz nr tel. 668249268 Ula Kurek 880822051 Proszę was wklejajcie to gdzie się tylko da.

środa, 2 listopada 2011

Rzym starożytny

1. Jaka dynastia cesarska rządziła Rzymem w latach 69-96 naszej ery?
Dynastia Flawiuszów, czyli Wespazjan oraz jego synowie: Tytus i Domicjan
2. Który cesarz był ostatnim a dynastii Antoninów?
Kommodus (180-192)
3. Jak nazywała się matka Nerona?
Agrypina Młodsza
4. Kto tworzył drugi triumwirat?
Oktawian August, Marek Antoniusz i Marek Lepidus
5. W którym roku Juliusz Cezar przekroczył rzekę Rubikon?
W 49 r. pne.
6. Gdzie doszło do decydującej bitwy, w której Juliusz Cezar pokonał Pompejusza?
Pod Farsalos w Tesalii w 48 roku pne.
7. Kto jest autorem "Żywotów cezarów"?
Swetoniusz
8. Jak nazywamy formę rządów wprowadzoną w 27 roku pne. przez Oktawiana Augusta?
Pryncypat
9. Jak nazywało się w starożytności Koloseum?
Amfiteatr Flawiuszów
10. Jak nazywał się największy cyrk starożytnego Rzymu?
Circus Maximus
11. Miedzy jakimi placami znajdował się Circus Maximus?
Między Palatynem a Awentynem
12. Gdzie leży przylądek Akcjum, pod którym w 31 roku pne. Oktawian August pokonał Marka Antoniusza i Kleopatrę?
W zachodniej Grecji

13. Jaki przydomek nosił Katon Starszy?
Cenzor
14. Ile kilometrów miała sieć akweduktów w starożytnym Rzymie?
420 km
15. Jak się nazywała sala do wypoczynku w termach?
Tepidarium
16. Jak się nazywała jedna dziesiąta część legionu rzymskiego?
Kohorta
17.Kto wchodził w skład pierwszego triumwiratu zawartego w 60 roku pne.?
Cezar, Pompejusz i Krassus
18. Kto w 71 roku pne. stłumił powstanie Spartakusa?
Pompejusz
19. Jak się nazywa płaszcz rzymski z materiału spięty na ramieniu, przez cesarzy noszony w kolorze purpurowym, a przez dowódców wojskowych - w białym?
Paludament
20. Jaka jedyna budowla starożytnego Rzymu zachowała sie całkowicie do naszych czasów?
Panteon

21. Na jakim placu w Rzymie stoi Panteon?
Na Placu Marsowym
22. Z jakiego starożytnego dzieła rzymskiego pochodzą słowa: Ubi bene, ibi patria (Gdzie dobrze, tam ojczyzna)?
Z "Rozmów tuskulańskich" Cycerona
23. Kto jest autorem słów: "Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę"?
Horacy "Pieśni"
24. Jak się nazywa historyk rzymski z I wieku ne., autor "Dziejów", i "Germanii"?
Tacyt
25. Komu przypisuje się słowa: "Per aspera ad astra"?
Senece Młodszemu
26. Które rzymskie forum jest największe?
Forum Trajana z II wieku
27. Jak nazywały się w Rzymie dni,  w których czynne były sądy?
Fasti
28. Jak zię nazywało rzymskie święto ku czci Fauna?
Luperkalia
29. jaki cesarz zbudował rzymski Panteon?
Hadrian
30. Iloma jeźdźcami dowodził dekurion?
Dziesięcioma

piątek, 16 września 2011

Różne - seria dwudziesta siódma

1. Gdzie stoi Ostra Brama?
W Wilnie
2. Czy bohater literacki Jurij Żiwago był prawnikiem czy lekarzem?
Lekarzem
3. Kto wylansował kilkadziesiąt lat temu przebój "Dajana"?
Paul Anka
4. Kto zaopatruje pasera w towar?
 Złodziej
5. Jak się najwyższy wodospad w Tatrach?
Siklawa

6. Jakiemu ministrowi podlegają służby celne?
Ministrowi finansów
7. Z jakiego zboża wyrabia się kaszę jaglaną?
Z prosa
8. Jak nazywa się moskiewska twierdza warowna z 12. wieku?
Kreml
9. Który polski król znajduje się w środku obrazu Jana Matejki "Unia lubelska"?
Zygmunt August
10. Jak się nazywa jedna dziesiąta mili morskiej?
Kabel
11. Jakim zwierzęciem opiekuje się kornak?
Słoniem
12. Co oznaczają w ruletce słowa "rien ne va plus"?
Koniec obstawiania
13. Jaka nazwę nosi rakieta świetlna?
Flara
14. W jakim kraju znajdują się źródła rzeki Irtysz?
W Chinach
15. Jak się nazywał kapitan łodzi Kon-Tiki?
Thor Heyerdahl
16. Jak sie nazywa głos żurawia?
Klangor
17. Która rzeka wypływa z jeziora Erie?
Niagara
18. Kto ocalał z pożogi w Sodomie i Gomorze?
Lot i jego córki
19. Jak nazywał się powstały w latach 50. ubiegłego wieku teatr studencki w Gdańsku?
Bim-bom
20. Jaka truciznę zażył Sokrates?
Wyciąg z cykuty
21. Jak nazywają się liny do ustawiania żagli?
Szoty
22. W którym wieku powstały organy oliwskie?
W 18.
23. Czyim sługa był Rzędzian?
Skrzetuskiego
24. Jak nazywa się śpiewnik kościelny?
Kancjonał
25. Ile kart potrzeba do brydża?
52
26. Jakie zwierzę jest symbolem hossy na giełdzie?
Byk
27. Co oznacza słowo fakir w arabskim: święty czy ubogi?
Ubogi
28. W którym wieku żył Baruch Spinoza?
W 17.
29. Jak nazywa się główna bohaterka powieści "Przeminęło z wiatrem"?
Scarlett O'Hara
30. W którym roku powstał pierwszy film o Myszce Miki?
W 1928

wtorek, 19 lipca 2011

Różne - seria dwudziesta siódma

1. Kiedy rozpoczęła się pierwsza wyprawa krzyżowa?
W 1096 roku
2. W którym wieku powstała skala Fahrenheita?
W XVIII wieku
3. Czym Dawid zabił Goliata?
Procą
4. Jak się nazywał ojciec Marii?
Joachim
5. Przez jakie kraje przepływa rzeka Eufrat?
Irak, Turcja i Syria
6. Jaka jest najpospolitsza w Polsce czapla?
Czapla siwa
7. W którym wieku otwarto muzeum w Luwrze?
W XVIII
8. Jaki jest trzeci na świecie kraj pod względem powierzchni?
Chiny
9. Co oznacza łaciński termin votum separatum?
Zdanie odrębne
10. Do jakiego sądu składa się kasację wyroku?
Do Sądu Najwyższego
11. Jak się nazywa w lesie powierzchnia bez drzew?
Halizna
12. Jak się nazywa technika graficzna, w której trawi się płaszczyzny, a nie kreski jak w akwaforcie?
Akwatinta
13. Jak się nazywa prowizoryczne zszycie materiału?
Fastryga
14. Jak się nazywa przyrząd do pomiaru gęstości cieczy?
Areometr
15. Jak się nazywa wewnętrzny dziedziniec klasztoru z małym ogródkiem?
Wirydarz
16. Z jakiej opery George'a Gershwina pochodzi słynny temat muzyczny "Summertime"?
Porgy and Bess
17. Gdzie zapalany jest znicz olimpijski?
W Olimpii w Grecji
18. Na jakim instrumencie grał Nikodem Dyzma?
Na mandolinie
19. W jakich dwóch krajach leżą w Europie Alpy Julijskie?
Słowenia i Włochy
20. Jak z greki określamy rządy ludzi młodych i niedoświadczonych?
Pajdokracja
21. Z której krainy hiszpańskiej pochodził Don Kichot?
Z La Manchy
22. Ile atomów chloru ma cząsteczka soli?
Jeden
23. Ile kategorii wagowych jest w walkach sumo?
Jedna
24. Czy drapieżna orka to delfin czy wieloryb?
Delfin
25. Przez jakie dwa jeziora przepływa Czarna Hańcza?
Hańcza i Wigry
26. Która z miedzynarodowych organizacji otrzymała trzy pokojową Nagrodę Nobla?
Międzynarodowy Czerwony Krzyż
27. Z jakich owoców produkuje się likier maraskino?
Z wiśni dalmatyńskich marasek
28. Który archanioł objawilł Koran?
Gabriel
29. Jakie imię miał książę Plątonogi?
Mieszko
30. Jak się nazywał w X wieku odkrywca Grenlandii?
Eryk Rudy

poniedziałek, 20 czerwca 2011

Różne - seria dwudziesta szósta

1. Jak się nazywa dział zoologii zajmujący się płazami i gadami?
Herpetologia
2. W którym roku Mirosław Hermaszewski odbył lot w Kosmos?
W 1978 
3. Jaką nazwę nosi jacht, na którym Krzysztof Baranowski opłynął świat w latach 1972-73?
Polonez
4. Ile cali ma 1 jard?
36
5. Jak się nazywa dział medycyny zajmujący się męskimi narządami płciowymi?
Andrologia
6. Jak się nazywa półperuka zakrywająca wierzch głowy nad czołem?
Tupecik
7. Jak się nazywa służba na statku?
Wachta
8. Jak się nazywa pomocnik proboszcza?
Wikariusz
9. Jak się nazywa część burty nad pokładem statku?
Falszburta
10. Jak w Kościele katolickim nazywa się długa biała szata liturgiczna?
Alba
11. Jak się nazywa czerwonopomarańczowy barwnik z liści lawsonii?
Henna
12. Jaki aktor gra główną rolę w filmie Felliniego "La Strada"?
Anthony Quinn
 13. Jak się nazywa cienka deseczka do układania dachów?
Gont
14. Jak się nazywa patelnia o półkolistym dnie?
Wok
15. Jaki arystokratyczny tytuł nosił Aleksander Fredro?
Hrabia
16. Kto był twórcą tomizmu?
Św. Tomasz z Akwinu
17. Jakie jest przeciwieństwo łacińskiego terminu a priori?
A posteriori (na podstawie faktów, doświadczenia)
18. Jaka polska dywizja walczyła w czasie II wojny pod Falaise?
I Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka
19. Jakie imię miał dzwonnik z Notre Dame?
Quasimodo
20. Co trzyma w rękach Fortuna?
Róg obfitości i ster
21. Na jakim oceanie znajduje się Rów Aleucki?
Na Pacyfiku
22. Z jakiego kraju pochodzi likier amaretto?
Z Włoch
23. Na jakim drzewie mieszkał słowik z wiersza Juliana Tuwima?
Na akacji
24. Ile stacji ma Droga Krzyżowa?
14 stacji
25. Jak się nazywa pomocnik oficera?
Adiutant
26. W jakim kraju leży Walencja?
W Hiszpanii
27. Czy stekowce są ssakami?
Tak
28. Iloma żołnierzami dowodził dekurion?
Dziesięcioma
29. Ile razy igrzyska olimpijskie odbywały się w Japonii?
Trzy (Tokio, Nagasaki, Sapporo)
30. Ile sakramentów jest w Kościele prawosławnym?
Siedem

środa, 15 czerwca 2011

Różne - seria dwudziesta piąta

1. Jak się nazywa raj w Biblii?
Eden
2. Gdzie uchodzi rzeka Kolorado?
Do Pacyfiku

3. Jakim obiektem na niebie jest Vega?
Gwiazdą
4. Ile minut trwa runda w boksie zawodowym?
3 minuty
5. Jak w mitologii greckiej nazywa się muza opiekująca się tańcem?
Terpsychora
6. Jak nazywamy poszukiwaną niegdyś tajemniczą substancję zamieniającą wszystko w złoto?
Kamień filozoficzny
7. Czy Serbowie są Słowianami?
Tak
8. Jak się nazywa mały ptak o widełkowatym ogonie?
Jaskółka

9. W jakim mieście znajduje się Cmentarz Łyczakowski?
We Lwowie
10. Czy panczeny to łyżwy, czy narty?
Łyżwy
11. Jakie państwa brały udział w drugim rozbiorze Polski?
Rosja i Prusy
12. Jak się nazywa nauka o roślinach?
Botanika
13. Jak się nazywa w malarstwie płytka do mieszania farb?
Paleta
14. Tę sama nazwę noszą: roślina oleista i skarbiec Alibaby?
Sezam
15. Jak się nazywa gwiazda najbliższa Ziemi?
Słońce
16. Jaka inna nazwę nosi fajka pokoju?
Kalumet
17. Jak nazywamy człowieka nowo nawróconego na jakąś wiarę?
Neofita
18. Jakie imiona mają siostry Radwańskie?
Agnieszka i Urszula
19. W którym roku Niemcy zaczęli szturm na Stalingrad?
W 1942 roku
20. Jaka jest największa zatoka Morza Bałtyckiego?
Zatoka Botnicka
21. Kto pisał listy do Heloizy?
Abelard
22. Jaki jest najniższy stopień podoficerski w Polsce?
Sierżant
23. Skąd pochodzą cyfry arabskie?
Z Indii
24. Czy chronił głowę Don Kichot?
Miską barwierską
25. Na jakiej wysokości wisi kosz w koszykówce?
3,05 metra
26. W którym wieku ufundowany został klasztor paulinów na Jasnej Górze?
W XIV wieku
27. Jakie kraje oddzielała w starożytności rzeka Rubikon?
Italię od Galii
28. W jakim stanie USA leży miejscowość Bourbon?
W Kentucky
29. Ile bili leży na stole bilardowym w czasie gry w snookera?
22 bile
30.W którym roku wprowadzono w USA prohibicję?
W 1920 roku

poniedziałek, 13 czerwca 2011

Różne - seria dwudziesta czwarta

1. Co oznacza dzisiaj dawna nazwa "forboty"?
Koronki
2. Jak się nazywa w mitologii greckiej muza poezji lirycznej?
Erato
3. Jaką nazwę nosi stolica Erytrei?
Asmara
4. W którym roku po raz pierwszy przyznano Nagrodę Pulitzera?
W 1917
5. Do jakiego kraju należy miasto Batumi?
Do Gruzji
6. Jak się nazywa nazywa nasienie pinii?
Piniola
7. Z czego otrzymuje się kalafonię?
Z żywicy
8. Jak się nazywa jedna setna kąta prostego?
Grad albo gradus
9. Jak się nazywa lejkowate ujście rzek Parana i Urugwaj do Atlantyku, tworzące największe estuarium na świecie?
La Plata 
10.Jaka jest stolica Demokratycznej Republiki Konga?
Kinszasa
11. Ile podróży do Ameryki odbył Krzysztof Kolumb?
Cztery
12. Z jakich polskich gór pochodzą opowieści o Liczyrzepie?
 Z Karkonoszy
13. Jaki jest największy ssak na świecie?
Płetwal błękitny
14. Czyja rezydencja mieści się w Londynie przy Downing Street 11?
 Ministra skarbu
16. Od którego roku Mazurek Dąbrowskiego uznawany jest za hymn polski?
Od 1926 roku
17. Jak się nazywa sędzia muzułmański?
Kadi
18. Czy arszyn był jednostką długości większą czy mniejszą niż metr?
Mniejszą - ok. 70-80 cm
19. W którym roku była bitwa pod Tobrukiem?
W 1941 
20. Odpowiednikiem której bogini w mitologii greckiej jest rzymska Diana?
Artemidy
21. Jak się nazywa narzeczony Ani z Zielonego Wzgórza?
Gilbert
22. Ilu zawodników występuje w drużynie hokeja na trawie?
11 
23. Od którego roku przyznawane są Antynoble?
Od 1991
24. Jak się nazywa czcionka wzorowana na piśmie łacińskim?
Antykwa
25. Jak w mitologii greckiej nazywa się bogini ogniska domowego?
Hestia
26. Jaką arabską nazwę nosi ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny?
Hidżra
27. W jakim mieście w Indiach znajduje się mauzoleum Tadż Mahal?
W Agrze
28. Jak się nazywa nauka o wartościach?
Aksjologia
29. Jaka nazwę nosi motyw dekoracyjny w formie stylizowanych liści i kwiatów?
Akant
30. Jak się nazywa zmniejszanie powierzchni żagla?
Refowanie

piątek, 10 czerwca 2011

Różne - seria dwudziesta trzecia

1. Która bitwa przesądziła o podboju Anglii przez Normanów?
Pod Hastings w 1066 roku
2. Jak się nazywa szczyt w Bieszczadach będący najbardziej na południe wysuniętym punktem Polski?
Opołonek
3. Co jest podstawowym składnikiem diety wydry?
Ryby
4. Jaki honorowy tytuł otrzymuje muzułmanin, który odbył pielgrzymkę do Mekki?
Hadżi
5.Nad jaką rzeką leży Wilno?
Nad Niemnem
6. Kto napisał "Pułapkę na myszy"?
Agata Christie
7. Jaka nazwę nosi 30%-wy wodny roztwór nadtlenku wodoru?
Perhydrol
8.  Kto napisał dzieło "O poprawie Rzeczpospolitej"?
Andrzej Frycz-Modrzewski
9. Jaka dynastia panowała w Chinach od XIV do XVII wieku?
Ming
10. W jakim kościele w Krakowie nad wejściem głównym znajduje się witraż Stanisława Wyspiańskiego?
W kościele Franciszkanów

11.  W jakiej grupie muzycznej występował Ozzy Osbourne?
Black Sabbath
12. Kto był ojcem Bolesława Śmiałego?
Kazimierz Odnowiciel
13. Jaką inną nazwę nosi gaz musztardowy?
Iperyt
14.  Jaka jest dokładna data wybuchu powstania listopadowego?
29 listopada 1830
15.  Z jakiego kontynentu pochodzi ananas?
Z Ameryki Południowej
16. Kto jest autorem operetki "Zemsta nietoperza"?
Johann Strauss (syn)
17. Jak wyższa uczelnia humanistyczna powstała w Polsce w 1595 roku?
Akademia Zamojska w Zamościu
18. Jaki kształt ma tondo?
Okrągły
19.  Na czyich tekstach bazuje musical "Koty" stworzony przez Andrew Lloyd Webbera?
Na tekstach T.S. Eliota
20. Jaką nazwę nosi twierdzenie przyjęte bez dowodów w religii lub filozofii?
Dogmat
21. Ilu braci Warner założyło wytwórnię filmową?
Czterech
22. W którym wieku przybyli na Morawy Cyryl i Metody?
W IX wieku
23. Jak się nazywa mała poduszeczka podkładana pod suknię?
Turniura
24. Jak się nazywa słoma do okrycia drzew?
Chochoł
25. Jaką nazwą określamy białe niewolnice w haremie sułtańskim?
Odaliska
26. Jak się nazywa obraz przedstawiający widok miasta?
Weduta
27. Na jakim kontynencie żyją sumaki?
Są to antylopy z Azji
28. Co oznacza łaciński termin "sui generis"?
Swego rodzaju
29. Jaką popularną nazwę nosi uwodniony krzemian magnezu, stosowany w kosmetyce?
Talk
30. Jak się nazywa droga wodną łącząca Morze Białe z jeziorem Onega?
Kanał Białomorski

czwartek, 9 czerwca 2011

Różne - seria dwudziesta druga

1. Czym zajmuje się teriolog?
Ssakami
2. Na jakim instrumencie grał Glenn Miller?
Na puzonie
3. W jakim państwie znajdują się ruiny twierdzy Masada?
W Izraelu
4. Ile lat żył Noe?
950
5. Jak według Długosza nazywało się słowiańskie bóstwo miłości?
Dziedzilia
6. Jakiego herbu byli Zbyszko i Maćko z Bogdańca?
Herbu Tępa Podkowa
7. Z jakiego drzewa była laska Aarona?
Z drzewa migdałowego
8. Jak nazywał się rzymski pokój do spania?
Kubikulum
9. Czy kontralt jest wyższy czy niższy niż alt?
Niższy
10. Na jakie jednostki administracyjne dzieli się Argentyna?
Na prowincje
11. Jaki zakon wyznaje zasadę "ora et labora"?
Benedyktyni
12. Jak nazywa się główne lotnisko w Moskwie?
Szeremietiewo
13. Kto ustanowił w Polsce Order św. Stanisława?
Stanisław August Poniatowski
14. Jak nazywa się najjaśniejsza gwiazda na niebie?
Syriusz czyli Psia Gwiazda w konstelacji Psa Wielkiego
15. Jak nazywa się część zbroi husarskiej osłaniająca przedramię?
Karwas
16. Jak się nazywał grecki wódz, który w 490 roku p.n.e. pokonał Persów pod Maratonem?
Militiades
17. W jakim paśmie górskim leży Barania Góra?
W Beskidzie Śląskim
18. Jak nazywa się stolica Laosu?
Wientian
19. Skąd pochodził Arystoteles?
Ze Stagiry
20. Czyją córką była Maria Antonina?
Marii Teresy
21. Ile garbów ma dromader?
Jeden
22. Co mierzymy sklerometrem?
Twardość kryształów
23. Jak się nazywa obcy zwrot z innego języka?
Barbaryzm
24. Która słynna śpiewaczka miała przydomek "primadonny stulecia"?
Maria Callas
25. Od jakiej pory roku zaczynają się "Chłopi" Reymonta?
Od jesieni
26. Gdzie obecnie znajduje się Nike z Samotraki?
W paryskim Luwrze
27. Jakie imię miała żona Piasta?
Rzepicha
28. Kto powołuje notariuszy?
Minister sprawiedliwości
29. Gdzie znajduje się Stadion Śląski?
W Chorzowie
30. O ile stopni musi obrócić się samolot robiąc beczkę?
O 360 stopni

środa, 8 czerwca 2011

Różne - seria dwudziesta pierwsza

1. Na jakim instrumencie grał John Coltrane?
Na saksofonie
2. Jaki tytuł nosi jedyna opera George'a Gershwina?
Porgy and Bess
3. Ile lat miał Amadeusz Mozart w chwili śmierci?
35 lat
4. W jakim stanie skupienia występuje w warunkach normalnych fluor?
W gazowym
5. Jak się nazywał feldmarszałek niemiecki, który 8 maja 1945 roku podpisał akt kapitulacji?
Wilhelm Keitel
6. Kto jest autorem wiersza dla dzieci "Pan Hilary"?
Julian Tuwim
7. Który z archaniołów jest opiekunem narodu izraelskiego?
Gabriel
8. Jak jest stolica Dominiki?
Roseau
9. W jakim mieście USA znajduje się uniwersytet Columbia?
W Nowym Jorku
10. Jak nazwano wyspę Haiti w czasach Kolumba?
Hispaniola
11. Który polski król nazywany był Lwem Lechistanu?
Jan III Sobieski
12. Jakie jest przeciwieństwo zenitu?
Nadir
13. Jak się nazywa faworyzowanie krewnych przy obsadzaniu stanowisk i godności?
Nepotyzm
14. Jak się nazywa amerykańskie odznaczenie z 1782 roku za rany w czasie walk?
Order Purporowe Serce
15. Jaka rzeka przepływa przez Jezioro Genewskie?
Rodan
16. Jak nazywa się pogląd przeciwstawny relatywizmowi?
Absolutyzm
17. Jak się nazywa kierownik zespołu baletowego?
Baletmistrz
18. Jaka nazwę nosi pionowy elemnt balustrady?
Tralka
19. Jaka rzeka wypływa z jeziora Bajkał?
Angara
20. Jak się nazywa lewa burta statku?
Bakburta
21. Jakie miasto jest stolicą Beninu?
Porto-Novo
22. Z jakim krajem Polska ma najkrótszą granicę?
Z Litwą
23. Na jakiej europejskiej wyspie leży miasto Iraklion?
Na Krecie
24. Ile trwa prezydencja państwa przewodniczącego Unii Europejskiej?
Pół roku
25. Jak się nazywa najprostsze narzędzie do młócenia zboża?
Cep
26. Jak się nazywał prefekt Judei, który skazał Jezusa?
Piłat z Pontu
27. W jakim kraju wręczane są ordery Jarosława Mądrego?
Na Ukrainie
28. Co osadzone jest w dulkach?
Wiosła
29. Jak się nazywa jedyna monarchia absolutna w Europie?
Watykan
30. Jak się nazywał ostatni król Troi przed jej zburzeniem przez Greków?
Priam

wtorek, 7 czerwca 2011

Różne - seria dwudziesta

1. Od jakiego wieku nie rośnie Oskar, bohater powieści G. Grassa "Blaszany bębenek"?
Od 3 roku życia
2. Ile okrętów podwodnych miała Polska w 1939 roku?
5
3. Jaka temperatura panuje na Księżycu?
Od  +110 do -180 stopni
4. Jakie imiona noszą bracia Karamazow z powieści Dostojewskiego?
Dymitr, Iwan i Aleksy
5. Jak się nazywał dowódca obrony Westerplatte?
Major Henryk Sucharski
6. Jak się nazywa fioletowa odmiana kwarcu?
Ametyst
7. Jak się nazywa rumak Don Kichota?
Rosynant
8. W jakim województwie leży Sobibór?
W lubelskim
9. Na jakiej planecie wylądował w maju 2008 roku bezzałogowy lądownik Phoenix?
Na Marsie
10. W którym roku powstała OWP - Organizacja Wyzwolenia Palestyny?
W 1964 roku
11. Jak się nazywał polski lekarz, który w XIX wieku badał jezioro Bajkał?
Benedykt Dybowski
12. Kiedy wysiewa się zboża jare?
Wiosną
13. Jak się nazywał flagowy okręt Kolumba?
Santa Maria
14. Z jakiego kraju pochodzi taniec lendler?
Z Austrii
15. W czyjej filozofii znajdziemy sowa: panta rei?
Heraklita z Efezu
16. Na jakim kontynencie żyją jaki?
W Azji
17. Czy hektar należy do jednostek układu SI?
Nie
18. Jak nazywa się w "Zemście" Fredry syn rejenta Milczka?
Wacław
19. Nad jaką rzeką leży Gorzów Wielkopolski?
Nad Wartą
20. Jak nazywa się płytka strefa przybrzeżna wód?
Szelf
21. Jak się nazywa samica jelenia?
Łania
22. Jaki jest najwyższy szczyt Gór Stołowych?
Szczeliniec Wielki
23. Kto skonstruował pierwszy saksofon?
Adolph Sax z Belgii w połowie XIX wieku
24. Jak się nazywają hormony wzrostowe roślin?
Auksyny czyli fitohormony
25. Co mierzymy za pomocą pluwiometru?
Opady deszczu
26. Jak się nazywa pierwszy Polak, który zdobył koronę ziemi?
Leszek Cichy
27.Jak się nazywa nauka o drzewach i krzewach?
Dendrologia
28. Kto był reżyserem filmu "Faraon"?
Jerzy Kawalerowicz
29. W którym roku powstała "Marsylianka"?
W 1792
30. Jak z niemieckiego określa się damy dworskie?
Fraucymer

poniedziałek, 6 czerwca 2011

Różne - seria dziewiętnasta

1. Kiedy po raz pierwszy odbyła się uroczystość wręczenia Oskarów filmowych?
W 1929 roku
2. Jak się nazywa dokładnie odtworzona podobizna podpisu?
Faksymile
3.Jak się nazywa naczynie drewniane z klepek do przechowywania produktów?
Faska
4. Na jakim instrumencie grał Louis Armstrong?
Na trąbce
5. Jaka dziedzina sztuki określana jest mianem dziesiątej muzy?
Film
6. W jakim mieście odbywa się turniej kabaretowy PAKA?
W Krakowie
7. Jak się nazywa podmorski tunel łączący Wielką Brytanie w Francji?
Eurotunel
8. Czy w harcerstwie zastęp jest większy czy mniejszy niż drużyna?
Mniejszy
9. Jak się nazywa jedna setna część całości?
Procent
10. Jaką broń nosi gwardia papieska?
Halabardy
11. Ilu synów miał Władysław Warneńczyk?
Nie miał w ogóle dzieci
12. Jak się nazywają nasiona lnu?
Siemię lniane
13. Jaka nazwę nosiła statek kosmiczny, na którym Neil Armstrong poleciał w 1969 roku na Księżyc?
Apollo 11
14. Ile strof ma sonet?
Cztery
15. Na terenie jakiego kraju leży najwyższa góra Afryki Kilimandżaro?
W Tanzanii
16.  Jak się nazywa wpłata pieniężna gwarantująca udział w przetargu?
Wadium
17. Gdzie łucznik przechowuje strzały?
 W kołczanie
18. Jak się nazywa cmentarz żydowski?
Kirkut
19. Jak może być maksymalna pojemność silnika w zawodach Formuły 1?
3 litry
20. Z którego roku pochodzi pierwsze zdjęcie Roentgena?
Z 1895 roku
21. W którym roku powstał Interpol?
W 1923 
22. Z jakich krajów powstała Tanzania
Z Tanganiki i Zanzibaru
23. Gdzie odbywa się Bieg Piastów?
W Szklarskiej Porębie
24. Jaki metal jest głównym składnikiem amalgamatów?
Rtęć
25. W którym roku odbył się pierwszy obiad czwartkowy króla Stanisława Augusta?
W 1770
26. Ile waży Dzwon Zygmunta?
11 ton
27. Na terenie jakich krajów leżą Alpy Julijskie?
Włochy i Słowacja
28. Co oznacza łacińskie wyrażenie via dolorosa?
Droga krzyżowa
29. Kto wyrzeźbił posąg Afrodyty z Knidos?
Praksyteles
30. Co oznacza z hebrajskiego słowo cadyk?
Sprawiedliwy, prawy

piątek, 3 czerwca 2011

Historia tronu polskiego

1. Jaki król był ostatnim Jagiellonem na tronie polskim?
Zygmunt August
2. Kto był drugim polskim królem elekcyjnym po ucieczce Henryka Walezego?
Stefan Batory
3. Czyją żona była królowa Bona?
Zygmunta I Starego
4. Ilu polskich królów z dynastii Wazów zasiadało na tronie polskim?
Trzech (Zygmunt III Waza, Władysław IV i Jan Kazimierz)
5. Żoną których dwóch polskich królów była Ludwika Maria Gonzaga?
Władysława IV i Jana Kazimierza
6. Który król Polski założył uniwersytet w Wilnie?
Stefan Batory
7.Kto był pierwszym władcą z dynastii Jagiellonów?
Władysław Jagiełło
8. Z jakiej dynastii byli królowie August II Mocny i August III?
Z dynastii Wettinów
9. Kto został polskim królem po śmierci Władysława Jagiełły?
Władysław Warneńczyk
10. Jakie więzy łączyły Jana Kazimierza i Władysława IV?
Byli braćmi
11. Czyim synem był Zygmunt I Stary?
Kazimierza Jagiellończyka
12. Ilu synów Kazimierza Jagiellończyka zasiadało na tronie polskim?
Trzech (Aleksander Jagiellończyk, Jan Olbracht, Zygmunt III Stary)
13. Kto był żoną Stefana Batorego?
Anna Jagiellonka
14. Jak nazywała się siostra Zygmunta III Wazy, mieszkająca w Polsce na zamku w Golubiu Dobrzyniu?
Anna Wazówna
15. Ile żon miał Zygmunt August?
Trzy
16. Jak się nazywała matka Zygmunta III Wazy?
Katarzyna Jagiellonka
17. Kim była Anna Jagiellonka dla Zygmunta Augusta?
Siostrą
18. Z jakiej dynastii był Jan Kazimierz?
Z Wazów
19. Ile lat miał Władysław Warneńczyk w chwili koronacji na króla Polski?
10
20. Skąd pochodził Stefan Batory?
Z Siedmiogrodu
21. Czyją żoną była św. Jadwiga Śląska?
Henryka Brodatego
22. Jak się nazywała żona Kazimierza Jagiellończyka, zwana "matką królów"?
Elżbieta Rakuszanka
23. Jakiego króla po raz pierwszy koronowano z użyciem miecza zwanego "Szczerbiec"?
Władysława Łokietka
24. Który polski król był koronowany w 1076 roku?
Bolesław Śmiały
25. Jak się nazywał miecz koronacyjny Bolesława Chrobrego?
Włócznia Świętego Maurycego
26. Wymień polskich królów z dynastii Andegawenów?
Ludwik Węgierski i Jadwiga Andegaweńska
27. Ile lat miała Jadwiga w czasie koronacji na królową Polski?
10
28. Kto został mężem Jadwigi Andegaweńskiej?
Władysław Jagiełło
29. Ile żon miał Władysław Jagiełło?
Cztery
30. Ile lat trwało najdłuższe w Polsce bezkrólewie?
Cztery (1572-1576)

czwartek, 2 czerwca 2011

Różne - seria osiemnasta

1. Jaki film otrzymał Złotą Palmę w Cannes w 2011 roku?
Tree of Life (Drzewo życia)
2. W jakim miesiącu występuje przesilenie zimowe?
W grudniu
3. Ile stopni ma skala wiatru Beauforta?
12
4.  Kto w 1860 roku był przywódcą desantu tysiąca "czerwonych koszul" na Sycylii?
Giuseppe Garibaldi
5. Czy kąkol polny jest trujący?
Tak
6. Jaka jest stolica Nadrenii-Palatynatu?
Moguncja
7. W jakim mieście dzieje się akcja "Świętoszka" Moliera?
W Paryżu
8. Jak nazywa się detektyw z powieści Raymonda Chandlera?
Philip Marlowe
9. Do jakiego kraju należy Spitsbergen?
Do Norwegii
10. Kto jest wynalazcą lampy naftowej?
Ignacy Łukasiewicz
11. Jak się nazywali kapłani celtyccy?
Druidzi
12. Jaki wynalazek zawdzięczamy Wincentowi Priessnitzowi?
Prysznic
13. Jak się nazywa męska czerwona czapka w kształcie stożka ściętego noszona w krajach muzułmańskich?
Fez

14. Jakie zwierzątko z opowieści o Kubusiu Puchatku jest nazywane "maleństwem"?
Kangurzątko
15. Jaką nazwę nosiła złota moneta angielska równa 21 szylingom?
Gwinea
16. W którym roku rozpoczęła się wojna stuletnia?
W 1337
17. Jak sie nazywa wysoki, piskliwy głos męski?
Falset
18. W którym roku Henryk VIII mianował się głową Kościoła anglikańskiego?
W 1534 roku
19. Jak się nazywa samica cietrzewia?
Cieciorka

20. Jak się królowa Danii?
Magorzata II
21. Kto był nauczycielem Arystotelesa?
Platon
22. Jaki kierunek w filozofii stworzył Zenon z Kition?
Stoicyzm
23. Ile kadencji prezydentem był Lech Wałęsa?
Jedną
24. Z jakiego drzewa spadają żołędzie?
Z dębu
25. Ile pierwiastów z tablicy Mendelejewa w normalnych warunkach wystepuje w stanie ciekłym?
Dwa: rtęć i brom
26. Nad jaką rzeką leży Częstochowa?
Nad Wartą
27. Ile jest na świecie sułtanatów?
Dwa: Oman i Brunei

28. Ile osób wchodzi w skład Zgromadzenia Narodowego w Polsce?
560
29. Kto w razie śmierci prezydenta w Polsce zajmuje jego miejsce?
Marszałek Sejmu
30. Jak miał na imię Wojciechowski, prezydent Polski w latach 1922-1926?
Stanisław