wtorek, 19 lipca 2011

Różne - seria dwudziesta siódma

1. Kiedy rozpoczęła się pierwsza wyprawa krzyżowa?
W 1096 roku
2. W którym wieku powstała skala Fahrenheita?
W XVIII wieku
3. Czym Dawid zabił Goliata?
Procą
4. Jak się nazywał ojciec Marii?
Joachim
5. Przez jakie kraje przepływa rzeka Eufrat?
Irak, Turcja i Syria
6. Jaka jest najpospolitsza w Polsce czapla?
Czapla siwa
7. W którym wieku otwarto muzeum w Luwrze?
W XVIII
8. Jaki jest trzeci na świecie kraj pod względem powierzchni?
Chiny
9. Co oznacza łaciński termin votum separatum?
Zdanie odrębne
10. Do jakiego sądu składa się kasację wyroku?
Do Sądu Najwyższego
11. Jak się nazywa w lesie powierzchnia bez drzew?
Halizna
12. Jak się nazywa technika graficzna, w której trawi się płaszczyzny, a nie kreski jak w akwaforcie?
Akwatinta
13. Jak się nazywa prowizoryczne zszycie materiału?
Fastryga
14. Jak się nazywa przyrząd do pomiaru gęstości cieczy?
Areometr
15. Jak się nazywa wewnętrzny dziedziniec klasztoru z małym ogródkiem?
Wirydarz
16. Z jakiej opery George'a Gershwina pochodzi słynny temat muzyczny "Summertime"?
Porgy and Bess
17. Gdzie zapalany jest znicz olimpijski?
W Olimpii w Grecji
18. Na jakim instrumencie grał Nikodem Dyzma?
Na mandolinie
19. W jakich dwóch krajach leżą w Europie Alpy Julijskie?
Słowenia i Włochy
20. Jak z greki określamy rządy ludzi młodych i niedoświadczonych?
Pajdokracja
21. Z której krainy hiszpańskiej pochodził Don Kichot?
Z La Manchy
22. Ile atomów chloru ma cząsteczka soli?
Jeden
23. Ile kategorii wagowych jest w walkach sumo?
Jedna
24. Czy drapieżna orka to delfin czy wieloryb?
Delfin
25. Przez jakie dwa jeziora przepływa Czarna Hańcza?
Hańcza i Wigry
26. Która z miedzynarodowych organizacji otrzymała trzy pokojową Nagrodę Nobla?
Międzynarodowy Czerwony Krzyż
27. Z jakich owoców produkuje się likier maraskino?
Z wiśni dalmatyńskich marasek
28. Który archanioł objawilł Koran?
Gabriel
29. Jakie imię miał książę Plątonogi?
Mieszko
30. Jak się nazywał w X wieku odkrywca Grenlandii?
Eryk Rudy