niedziela, 20 marca 2011

Nie tylko mitologia


1.      Jak nazywał się ukochany Afrodyty, rozszarpany przez dzika?
Adonis
2.      Jak nazywa się żydowska stela nagrobna w formie pionowej płyty kamiennej?
Maceba
3.      Jak nazywa się popularna w średniowieczu praktyka kupowania i sprzedawania godności kościelnych i związanych z nimi dóbr materialnych?
Symonia
4.      Jak nazywał się kosmyk włosów, rozpuszczony lub zapleciony w warkocz, noszony przez Kozaków zaporoskich?
Osełedec

5.      Jak nazywała się córka Demeter porwana przez Hadesa do podziemia?
Persefona
6.      Jak Indianie Ameryki Północnej określają nadprzyrodzoną siłę, przenikającą cała przyrodę?
Manitu
7.      Jak nazywała się wiejska rezydencja koło Wersalu zbudowana przez architekta Gabriela dla Marii Antoniny w II połowie XVIII wieku?
8.      Petit Trianon
Jakiemu carowi rosyjskiemu poświęcony był pomnik dłuta Falconeta w Petersburgu, określany jako  "Miedziany jeździec"?
Piotrowi I

9.      Na czyje zamówienie został zbudowany Łuk Triumfalny w Paryżu?
Napoleona I

10.  Jak nazywały się dwie córki Edypa i Jokasty?
Antygona i Ismena
11.  Kto wyrzeźbił w starożytności słynny pomnik Doryforosa, czyli niosącego włócznię?
Poliklet
12.  Jak nazywała się pierwsza polska moneta bita za czasów Mieszka I?
Denar
13.  Kto przeciął słynny węzeł gordyjski?
Aleksander Wielki
14.  Kto był projektantem renesansowej Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu?
Berecci
15.  Jak nazywała się matka Apollina i Artemidy?
Leto albo Latona
16.  Jak nazywa się przełożony w klasztorze prawosławnym?
Ihumen
17.  Jaki był tytuł pierwszej opery Periego z 1597 roku?
Dafne
18.  Jak nazywa się przekład Biblii z hebrajskiego i greki na łacinę?
Wulgata
19.  Kto przetłumaczył Biblię z hebrajskiego i greki na łacinę?
Św. Hieronim
20.  Jak nazywał się brat Mojżesza, który pomógł mu wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?
Aaron
21.  Z jakiego miasta w Tracji pochodził Demokryt?
Z Abdery
22.  Jak nazywała się ukochana Abelarda?
Heloiza
23.  Jak nazywała się żona Abrahama?
Sara
24.  Jak nazywało się miejsce w starożytnych sanktuariach greckich i rzymskich, do którego dostęp miały tylko osoby bezpośrednio związane z danym kultem?
Adyton
25.  Jak nazywał się centralny plac w miastach starożytnej Grecji?
Agora
26.  Jak nazywa się muzułmański uniwersytet teologiczno-prawniczy?
Medresa
27.  Który ze znanych filozofów greckich był nauczycielem Aleksandra Wielkiego?
Arystoteles
28.  Co oznacza, używane od czasów średniowiecza w stosunku do wyższej uczelni, określenie Alma Mater
Matka Żywicielka
29.  Który z rzymskich pisarzy i filozofów miał przydomek arbiter elegancji?
Petroniusz
30.  Ile dni trwała akcja „Iliady” Homera?
50 dni

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz